ReferencePoslovna zgrada Anilox Žminj

Ina-benzinska pumpa Pazin

Obiteljska Kuća Tomišić Žminj

Osnovna škola Sv.Petar u Šumi

Stambeno poslovna zgrada Štanga Rovinj

Ured Župana Pazin

Vrtić Pićan

Stambeno poslovna zgrada Žminj (prva pasivna poslovna zgrada u Hrvatskoj)

Crkva Sv. Nikole putnika

Poslovno stambena zgrada Pasaj Pazin

Dječji vrtić Žminj

Stambeno poslovna zgrada Žminj

Stambena zgrada Zagrebačka ulica Pazin

Stambeno/poslovna zgrada Buraj Pazin

Opća gimnazija Pazin