Povijest poduzeća

 

„Vladimir Gortan“ d.d. za graditeljstvo PAZIN, Dinka Trinajstića 10, sa istim sjedištem kroz svoje pravne prednike te kroz različite statusne i organizacijske oblike kontinuirano djeluje od 1947. godine kada je iz građevinske grupe koja je obnavljala Pazin nakon II. svjetskog rata osnovano Kotarsko građevno poduzeće koje 1950. godine dobiva naziv «VLADIMIR GORTAN» po poznatom lokalnom antifašistu Vladimiru Gortanu.Proces promjena opće-društvene razine uvjetovao je u razdoblju od 1968. do 1977. godine integraciju poduzeća u obliku građevinskog pogona u građevinsko poduzeće «ISTRA» Pula.Poduzeće se nanovo osamostaljuje 1977. godine.

Slijedom tadašnje regulative i prilagođavanja promjenljivim uvjetima tržišta 1980. godine u sklopu tadašnje Radne organizacije osamostaljuju se četiri organizacijska dijela prema proizvodnom programu u obliku OOUR-a i jedna Radna zajednica.

Početkom 1988.godine opetovano se uspostavlja jedinstvo ovog trgovačkog društva.Početak 90-tih godina proteklog stoljeća bilo je obilježeno bitnim negativnim mijenama poslovnog okruženja te je, stoga, imalo za posljedicu kraću neželjenu stagnaciju naprosto iz razloga što se zbog objektivnih okolnosti ratnog okruženja, nepovoljne fluktuacije kamatnih stopa i pada potražnje upravljanje društvom nije se moglo temeljiti na proizvodnim i potencijalnim mogućnostima već se gotovo sav potencijal trebao koncentrirati u opstanak na tržištu.

Opstanak na tržištu kao jedno od rijetkih građevinskih trgovačkih društava sa sličnim polazišnim osnovama i «gabaritima» usprkos nepovoljnim gospodarskim okolnostima u vremenu pretvorbe i privatizacije, a da pritom nije došlo do otpuštanja radnika i gubljenja respektabilnog rejtinga jedan je od značajnih ostvarenih rezultata koji je, ujedno, bio preduvjet ostvarivanja daljnje zacrtanih ciljeva.

U novim uvjetima uspjelo se zadržati i unaprijediti prethodno utvrđene pozitivne vrijednosti, postupno uvoditi inovacije uz istovremeno napuštanje nedjelotvornih i vremenom prevaziđenih modela i projekata.   Danas ovo dioničko društvo sa oko 80 stalno zaposlenih radnika te ostvareno financijskom i vlasničkom stabilnošću zauzima vodeće pozicije u području djelatnosti visokogradnje Istarske županije.Daljnje sustavno ulaganje na unapređenju kvalitete, izobrazbi kadrova, proširenju proizvodnog programa, poboljšanje tehničke opremljenosti, inženjeringa u građevinarstvu te naročitog opredjeljenja ka značajnijem pojavljivanju na tržištu s prodajom izgrađenih stambenih i poslovnih objekata osnovna je poslovna orijentacija ovog trgovačkog društva.