U suradnji sa tvrtkom ATG inž. predstavljamo vam BIJELI STROP – suhomontažni sustav za izvedbu: međukatnih, krovnih, stubišnih i inih konstrukcija.

OBJEDINJUJE SVA DOBRA SVOJSTVA ČELIČNIH, BETONSKIH I DRVENIH KONSTRUKCIJA

ROŠTILJNA KONSTRUKCIJA KOJOJ NOSIVOST OSIGURAVA ČELIK

LAKOBETONSKA KONSTRUKCIJA S 90%-tnim UDJELOM YTONG-a

ODLIČNA SVOJSTVA TOPLINSKE IZOLACIJE I OTPORNOSTI NA POŽAR, STACIONARAN PROLAZVODENE PARE

JEDNOSTAVNA IZVEDBA KROVNIH PROZORA, SVJETLARNIKA I TERASA

PRILAGODLJIV SVAKOJ GEOMETRIJI I SVAKOM RASPONU

JEDNOSTAVNO IZVOĐENJE I SPOSOBNOST NOŠENJA 24 SATA NAKON MONOLITIZACIJE

UKUPNA TEŽINA GRAĐEVINE IZNAD TEMELJA SMANJUJE SE 3-4 PUTA U ODNOSU NA KLASIČNU GRADNJU

POGODAN ZA REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJEPRIHVAĆA BILO KOJI POKROV

URADI SAM !!!

STUBIŠTA
KROVNE KONSTRUKCIJE
OSTALE KONSTRUKCIJE
OPĆENITO O BIJELOM STROPU

Bijeli strop i bijeli krov su roštiljne lakobetonske konstrukcije debljine 15 cm i težine 130 kg/m2

Bijeli strop se sastoji od slijedećih predgotovljenih dijelova: gredica, ležajnica i stropnih blokova te monolitnih dijelova poput, glavnog rebra, poprečnog rebra, mikrobetona i tankoslojnog morta


GREDICA

Gredica je predgotovljeni dio koji služi za konstruiranje glavnog rebra, ali i kao samonosivi element u fazi montiranja konstrukcije.


STROPNI BLOK

Stropni blok je predgotovljeni lakobetonski dio marke Ytong, zapreminske mase 600-700 kg/m3.


LEŽAJNICA

Ležajnica je predgotovljeni dio koji služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja nakon 4-6 blokova.


PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE BIJELOG STROPA

Ravne pločaste konstrukcije projektiraju se tako da se gredice postavljaju u smjeru najkraćih raspona, pri čemu je uputno započinjati s gredicom uz sam poprečni zid, pri čemu je povoljnije ako se gredica djelomično (2-3 cm) osloni pojasnicom na zid.


•Izvođenje započinje postavljanjem gredica na razmaku od 68 cm (ili manje, što se postiže piljenjem blokova), i jednim ili dva reda Ytong blokova na svakom kraju.

•Podupiranje i nadvišenje u uskoj su vezi. U osnovi podupiranje, ako ga ima, mora osigurati konstrukciji nosivost i stabilnost u fazi montiranja. Nadvišenje osigurava pravilan oblik gotove konstrukcije kao bi završna obrada s donje strane bila što jednostavnija.

•Podupiranje se obvezno izvodi na rasponima većim od 3.0 m, i svaka 3.0 m.

•Metalni podupirači i drvene grede obično nose više od 10 kN, što znači da mogu nositi cca 9 m2 bijelog stropa u fazi montaže. Stoga je i na raspon od 6.0 m dovoljno potpore postavljati svakih 3.0 m, dakle približno u sredini.
•Nakon postavljanja prvog reda blokova i podupora, nastavlja se s postavljanjem stropnih blokova. Postavlja se 4-6 lakobetonskih Ytong stropnih blokova, širine 25 cm, a zatim i poprečno rebro čiju oplatu sa donje strane čine ležajnice.

•Postavljanje poprečnih rebara vrši se nakon postavljanja gredica, ležajnica i blokova.

•Postavljanje se sastoji od uvlačenja šipki f8,10 u gornju i donju zonu poprečnog rebra.

•Slično ravnim konstrukcijama i kose konstrukcije projektiraju se tako da se gredice postavljaju u smjeru najkraćih raspona.

•Gredice mogu biti postavljene u smjeru nagiba krovne plohe, ali i okomito na nju odnosno pod bilo kojim kutom na plohi.

•U bijelom krovu se jednostavno oblikuju sljemena, grebeni, uvale, istaci streha, krovni otvori i svjetlarnici.

•Pri projektiranju kosih krovova valja imati na umu da bijeli krov omogućuje jednog dana njegovo uklanjanje, nadogradnju i ponovnu uporabu.

•Nakon što se slože sve gredice i blokovi, pristupa se postavljanju vijenca, te monolitizaciji sitnozrnim betonom kojim se zapunjavaju gredice i poprečna rebra.

•Sitnozrni beton čini tucanik 0-4 mm, cement i voda. Potrebna količina betona je 10 l/m2 stropa.

•Nakon 4 ili više sati, gornja površina konstrukcije se prelije tankoslojnim mortom.

•Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem, te po potrebi zaravnava metlom, a kod krovne konstrukcije blago poravna dleterom.

•Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja ne treba biti parna brana, a potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje.

•Između letava se, zavisno o klimatskoj zoni, postavlja polistiren ili mineralna vuna debljine 2 cm ili više.

•Učvršćivanje letava se obavlja čeličnim čavlima u beton gredica i poprečnih rebara i/ili pocinčanim ekserima (120 mm) u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima.

•Na ravnim krovovima iznad bijelog stropa postavlja se bitumenska traka s uloškom od alu-folija 0.1-0.2 mm, što predstavlja hidroizolaciju i parnu branu.

•Nakon toga postavlja se preostala toplinska izolacija, iznad nje folija a potom AB estrih.

DETALJI PRIMJENE BIJELOG STROPA
KROVNI VIJENAC

Vrlo često se na rubu krovne strehe projektira kanal za vodu. Jednostavan način njegove izvedbe je uporaba mini konzolnog bijelog stropa postavljenog na završni red ili vrh zida. Istodobno se postavlja gredica koja se pritisne s jednim stropnim blokom čiji unutrašnji rub slijedu unutrašnju ravninu zida.

Potom se postavlja krovna konstrukcija s krovnim vijencem. Tek zatim se puni konzolni dio kanala i to dijelom ili cijelim stropnim blokom na rubu kojeg se obvezatno izvodi poprečno rebro. Završetak može biti ravan, a tada će metalni oluk biti vidljiv. Ako se želi kanal se može završiti tako se poprečno rebro nadvisi konzolni dio.

Profilacija kanala moguća je konzolnim izbacivanjem iz zida zadnjeg reda blokova, ili lijepljenjem mortom i zakivanjem aluminijskim čavlima profilacije u zid i konstrukciju kanala. Kada se stjenke kanala obrade kvalitetnim tankoslojnim mortom, u barem dva sloja, tada se kanal bez oluka može rabiti za odvod vode.

Izrada glavnog vijenca slijedi logiku prikazanu kod glavnog vijenca međukatnih konstrukcija.